DAMU 33

Projekt DAMU 33 tvoří fotografické portréty, video rozhovory a dostupné archivní fotografické a audiovizuální materiály.

Videorozhovor cílil na vzpomínky účastníků projektu reflektující období 33 let, kterým prošla nejen naše společnost, ale především individuálně každý z respondentů.

Výstupem projektu DAMU 33 bude vytištěný vzpomínkový Almanach DAMU 33, audiovizuální záznam a závěrečné společenské setkání všech účastníků projektu spojené se křtem publikace za účasti stávajících studentů DAMU.

Tvůrčí tým:

Pavel Chalupa – autor projektu

Alice Bochňáková – fotografka

Jan Kynčl – producent RETRO FILM, s.r.o.

Zdeněk Mareš – grafik