Narozeni 1918

Projekt ke 100. výročí vzniku samostatné Československé republiky

Společnost Retro Film připravuje podle námětu Pavla Chalupy a ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Českou televizí a Českým rozhlasem ojedinělý projekt nazvaný „Narozeni 1918″. Tento rozsáhlý projekt bude v průběhu následujících let sledovat životní osudy občanů narozených v roce 1918.

Hlavním uměleckým i společenským cílem tohoto projektu by měl být pokus nalézt a oslovit dosud žijící občany narozené v roce 1918 na území československého státu, získat je ke spolupráce na projektu a ztvárnit jejich životní portrét. Autoři nechtějí jen zdokumentovat jejich životní osudy, prolínající se s osudy Československého státu, ale i pokusit se definovat ideály generace 1918, vstupující do neklidných dějin Evropy. Zároveň bude i prozkoumán fenomén jejich vysokého věku.

Z etických i jiných důvodů bude tento projekt samozřejmě sledovat osudy jen těch občanů, které výslovně svolí vystoupit v tomto dokumentu a jejichž fyzická i mentální svěžest umožní vstoupit v kontakt s tvůrčími štáby, které budou jejich osudy dokumentovat.

 

 

Samostatné stránky projektu na www.narozeni1918.cz