Kdo je kdo

Pavel Chalupa – kreativní ředitel

Pavel Chalupa (*1963), absolvent pražské DAMU, je autorem a realizátorem řady kulturních projektů se širším historickým, společenským a edukačním přesahem. Mj. je zakladatelem a dlouholetým ředitelem Festivalu česko-německo-židovské kultury Devět bran, autorem projektu divadelně-vzdělávacího Vlaku Lustig či uměleckým ředitelem Centra studií genocid v Terezíně. Je autorem projektu Narozeni 1918 a zároveň režisér jednoho dokumentů z tohoto cyklu

Jan Kynčl – producent, jednatel a majitel společnosti

Jan Kynčl (*1972), manažer v oboru IT technologií, jeden z průkopníků českého internetu (od roku 1995), spolumajitel společnosti Synopsis Technologies a.s. která se zabývá provozováním cloudového právnického softwaru , producent edukačních videii.